TERÀPIA DE PARELLA I FAMÍLIA

Orientació i tractament de les dificultats relacionades en l’àmbit de la parella i/o família.

  • Dificultats de comunicació en la parella
  • Resolució de conflictes interfamiliars
  • Mediació
  • Dificultat de relació entre germans, pares, fills, etc.