TERÀPIA INDIVIDUAL

Etimològicament psicoteràpia significa sanació de l’ànima (entenent com ànima l’essència autèntica de cada persona), pel que amb aixó procurem donar solució al problema i, simultàniament, afavorir el coneixement de si mateix per a obtenir el benestar i equilibri personal necessari per aconseguir els objectius proposats a la nostra vida.

Desde la nostra consulta de psicologia treballem amb una visió integradora i holística de la persona, on comportaments, pensaments i emocions estàn relacionats i es tracten de forma conjunta i aplicant diverses tècniques.

Treballem amb i per a les persones, no pas per a les malalties, és per aixó que cada tractament és únic i orientat cap a la recuperació de la salut, benestar i creixement de la persona en tots els seus aspectes.

Es considera essencial el paper actiu de la persona en la teràpia i poder establir un bon vincle entre el terapeuta i el pacient, per tal de crear una relació de confiança mútua.

La teràpia serà breu o llarga a partir de la problemàtica a tractar i dels objectius que s’estableixin.

 Isabel Gutièrrez Blanch
Psicòloga